Sysytem Innowacji - Innowacja nr 7643

 

 

16/01/2009 CARFI S.A zaprezentowała swoją kandydaturę do programu QREN (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) nr 7643 Compete – Program Operacyjny Czynniki Konkurencyjności w ramach zarządzenia Systemu Pomocy dla Inwestycji i Rozwoju, kandydatura została uchwalona 25/05/2009, kontrakt o otrzymanie dofinansowania został podpisany 23/09/2009.

Projek ten powstał z potrzeby przyśpieszenia, modernizacji i unowocześnienia przemysłu aby zwiększyć jego produktywność i konkurencyjność, mając na celu wzrost sprzedaży także na rynki zewnętrzne. Została zgłoszona kandydatura na kwotę inwestycji 351.536,65€. Kwalifikująca się kwota inwestycji to 351.536,65€ ze współudziałem funduszu zwrotnego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) na kwotę 193.345,16€.
Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 31 grudnia 2011 roku. Określony termin został zachowany, przez co przystąpiono do zamknięcia inwestycji. Rokiem po zakończeniu projektu był 2014 i zaprezentowano załączniki PF zakończenia projektu. Oczekuje się na decyzję w tej sprawie”

 

      Carfi Group ©2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Portugal geral@carfi.pt
Polska info@carfi.pl