Innowacje nr 17529

 

 

21/01/2011 CARFI S.A zaprezentowała swoją kandydaturę do programu QREN nr 17529 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Compete – Program Operacyjny Czynniki Konkurencyjności w ramach zarządzenia Systemu Pomocy dla Inwestycji i Rozwoju, kandydatura została uchwalona 19/05/2011, kontrakt o otrzymanie dofinansowania został podpisany 15/09/2011.

Projek ten powstał z potrzeby przyśpieszenia, modernizacji i unowocześnienia przemysłu aby zwiększyć jego produktywność i konkurencyjność,w celu wzrostu sprzedaży także na rynki zewnętrzne. Została zgłoszona kandydatura na kwotę 1,143,027.03€, Kwalifikująca się kwota inwestycji to 1.130.527,03€ ze współudziałem Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) na kwotę 621.789,87€ funduszu zwrotnego.
Zostało złożone i zaakceptowane podanie o przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przedłużony termin został zachowany, przez co przystąpiono do zamknięcia inwestycji. Rokiem po zakończeniu projektu był 2016 i zaprezentowano załączniki PF zakończenia projektu. Oczekuje się na decyzję w tej sprawie”

Bike Box

Bike box jest to innowacyjny bagażnik dla rowerów spacerowych. Bagażnik ten może być zamontowany także w każdym tradycyjnym rowerze. Jego rozmiar pozwala przewozić wszędzie obiekty małych i dużych wymiarów takie jak przenośny komputery, telefony, tablety, torebki, ubrania, zakupy etc.
To więcej niż zwykły bagażnik, Bike Box posiada system zamku elektrycznego napędzany przez RFID, który gwarantuje zewnętrzy dostęp do bagażniku dzięki dołączonej autoryzowanej karcie.
System ten jest ładowany poprzez dynamo roweru.
Poza tym innowacyjny system bezpieczeństwa może także naładować baterie innych małych urządzeń elektrycznych jak np. Telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych.
Cała niezbędna energia jest dostarczana przez Ciebie poprzez pedałowanie.

 

 

Szczegóły

Pojemny bagażnik: pozwala przewozić obiekty średnich rozmiarów
Zamek hermetyczny: aby zagwarantować transport odporny na warunki atmosferyczne
Zabezpieczenie elektroniczne: bezpiecznie przechowuje obiekty wewnątrz Bike Box
Połączenie USB: może ładować baterie małych urządzeń elektrycznych
Uniwersalność: możliwy do podłączenia do jakiekogokolwiek dynamo na rynku

 

 

Szczegóły:

 

      Carfi Group ©2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Portugal geral@carfi.pt
Polska info@carfi.pl