Innowacyjność Produkcyjna, nr 22976

CARFI S.A. zgłosiło 16 września 2016r. kandydaturę do programu ogólnego „Portugal 2020” (program realizujcy Umowę Partnerstwa, określającą politykę unijną dla Portugalii), na konkurs „Inovação Produtiva” (Innowacyjność Produkcyjna), nr 12/SI/2016. Złożona kandydatura otrzymała numer 22976. Konkurs zorganizowano w zakresie „O Programa Operacional Regional do Centro” (Programu Operacyjnego dla Regionu Centrum), zgodnie z „O Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização (RECI)” (Szczegółowym Regulaminem w Przedmiocie Konkurencyjności i Internacjonalizacji).

Kandydatura została zaakceptowana 24 marca 2017r. Umowę i warunki przyjęcia podpisano 4 kwietnia 2017r.

Przedsięwzięcie uczestnictwa w konkursie powstało z potrzeby opracowania i zastosowania nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych, potrzebnych do wzrostu produkcyjności, konkurencyjności i sprzedaży międzynarodowej.

Złożona kandydatura dotyczy inwestycji o łącznej wartości 869.308,83 euro, z czego kwota objęta dofinansowaniem to 854.208,83 euro, gdzie wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 427.104,42 euro, a przewidziana suma niepodlegająca zwrotowi to 213.552,21 euro.

„Realizacja wydatków rozpoczęła się 20 września 2016 r. i miała zakończyć się 15 września 2018 r., ale przedłużono wniosek o przedłużenie realizacji inwestycji  do 15 listopada 2018 r., który został zatwierdzony, ponieważ ostatnia faktura projektu została datowana na 23 października 2018 r., której to data była zakończeniem. Inwestycja została zamknięta. Rokiem po zakończeniu projektu będzie 2020.

 

 

 

 

      Carfi Group ©2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Portugal geral@carfi.pt
Polska info@carfi.pl