Usprawnienie działalności MŚP, nr 20633

CARFI S.A. zgłosiło 5 maja 2016r. kandydaturę do programu ogólnego „Portugal 2020” (program realizujący Umowę Partnerstwa, określającą politykę unijną dla Portugalii), na konkurs „QUALIFICAÇÃO DE PME” (Usprawnienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw), nr 03/SI/2016. Złożona kandydatura otrzymała numer 20633. Konkurs zorganizowano w ramach „O Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI)” (Programu Operacyjnego Konkurencyjność i Internacjonalizacja), zgodnie z „O Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização (RECI)” (Szczegółowym Regulaminem w Przedmiocie Konkurencyjności i Internacjonalizacji).

Kandydatura została zaakceptowana 7 lutego 2017r. Umowę i warunki przyjęcia podpisano 13 lutego 2017r.

Przedsięwzięcie uczestnictwa w konkursie powstało z konieczności wdrożenia i przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001; także z potrzeby wdrożenia systemów zarządzania magazynami, stanem magazynów, planowania i zarzadzania produkcją oraz sprawnego budżetowania.

Złożona kandydatura dotyczy inwestycji o łącznej wartości 220.207,74 euro, z czego kwota objęta dofinansowaniem to 149.823,06 euro, gdzie przewidziana suma niepodlegająca zwrotowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 67.420,38 euro.

„Realizacja wydatków miała rozpocząć się 16 maja 2016 r., ale miała swój początek w dniu 17 maja 2016 r. Termin zakończenia upłynął 30 kwietnia 2018 r. i został dotrzymany. Inwestycja została zamknięta. Rokiem po zakończeniu projektu będzie 2019.

 

 

 

 

      Carfi Group ©2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Portugal geral@carfi.pt
Polska info@carfi.pl