PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA

Usługi projektowania, inżynierii i szybkiego prototypowania. Analiza strukturalna i reologiczna, optymalizacja i wydajność systemu, przetwarzanie parametrów, gwarantujące maksymalną precyzję i jakość.

PROJEKTOWANIE

Projektowanie jest punktem wyjścia w rozwoju produktu, wszystkie cechy, które mogą określać lub wpływać na produkt końcowy, są analizowane przez nasz dział inżynierii.
Mamy zespół, który działa rozważnie, odpowiedzialnie i twórczo przy opracowywaniu każdego projektu.

MECHANIKA

Carfi posiada rożne środki z dziedziny inżynierii mechanicznej, takie jak projektowanie 3D, projektowanie 2D, symulacja wtrysku termoplastycznego, statyczna symulacja strukturalna.
Wszystkie narzędzia i wspólna wiedza, wspierane przez doświadczonych techników, pozwalają nam rozwijać Twój produkt przy maksymalnej szybkości i bezpieczeństwie.

ELEKTRONIKA

Opracowywanie sprzętu dla systemów elektronicznych, tworzenie firmware i software, produktów i rozwiązań RFID, NFC, Bluetooth, zintegrowanych rozwiązań IoT (Internet rzeczy), NB-IoT i LoRa.

PROTOTYPOWANIE

Elastycze tworzenie wstępnych serii do analizy produktu przy technice prototypowania.
Powstawanie prototypu w oparciu o technologie, które pozwalają na weryfikację koncepcji, ergonomii i funkcji.
Czynniki te pozwolą na bardziej wydajną i ekonomiczną produkcję.

URZĄDZENIA POMOCNICZE

Carfi opracowuje i programuje urządzenia wspierające produkcję, montaż, kontrolę wymiarów i sprawdzania poprawności komponentów.

ROBOTYKA I AUTOMATYKA

Dzięki naszej zgromadzonej wiedzy w dziedzinie automatyki i pneumatyki, elektroniki i mechaniki, jesteśmy w stanie opracować sprzęt, który będzie wspierać produkcję twoich wyrobów, zapewniając wyższą jakość, szybkość i niezawodność procesu.

Scroll to Top