QREN (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

CARFI S.A. zaprezentowała w dniu 16 stycznia 2016r. swoją kandydaturę do QREN, z numerem 5468, w ramach Compate – Programu Operacyjnego na Rzecz Czynników Konkurencyjności i w oparciu o rozporządzenie dotyczące zarządzania systamem pomocy do badań i rozwoju, a zatem do Medida SI – Badania i rozwój technologiczny, która została zatwierdzona w dniu 25.05.2009 r., a umowę podpisano w dniu 23.09.2009 r.

Opis
Stworzenie/koncepcja opracowania dwóch innowacyjnych produktów o wysokiej bazie technologicznej z wykorzystaniem „I&DT” (System motywacyjny w zakresie badań i rozwoju technologicznego w przedsiębiorstwach).

• Cele
Tworzenie, wraz ze wsparciem zespołu badawczo-rozwojowego z „I&DT” i Politechniki (Instituto Politécnico de Leiria), produkcja i wprowadzanie na rynki międzynarodowe, dwóch innowacyjnych produktów o wysokiej bazie technologicznej:, „automatyczna smarownica” i „cylinder do zamków elektronicznych”.

• System motywacyjny / środek wsparcia
Wniosek w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (QREN)

Wartość inwestycji i wsparcia
Kwalifikująca się kwota inwestycji: 471,708,00 euro
Wsparcie: bezzwrotna zachęta finansowa: 340.467,01 euro.

Terminy wykonania:
Termin na dokonanie inwestycji, tj. 31 grudnia 2011r. został dotrzymany, ponieważ projekt został zakończony.

Po zamknięciu projektu i zgodnie z decyzją z dnia 6 maja 2015r o zamknięciu, poświadczone kwalifikowalne wydatki wyniosły 439 357,95 euro, tj. 93,14% zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, przy czym ostateczna nie podlegająca zwrotowi pomoc wyniosła 288 620,71 euro

Automatyczna smarownica

Automatyczna smarownica to urządzenie do smarowania urządzeń przemysłowych, które zapewnia okresowe wtryskiwanie płynu smarującego (smaru lub oleju), zgodnie z okresowością zaprogramowaną w obrotowym przełączniku, ze skalą stopniowaną od 1 do 12 miesięcy. System ten pozwala na precyzyjną regulację poziomu smarowania urządzenia, wydłużając jego żywotność i eliminując potrzebę ręcznego smarowania, które często jest przesadzone lub niewystarczające.

Maksymalne ciśnienie wylotowe: 10 barów;

Wkłady 125 ml i 250 ml;

Częstotliwość dozowania od 1 do 12 miesięcy;

Tryb stałego dozowania;

Elektroniczny pomiar wywieranego ciśnienia w celu wykrycia przeszkód w kanale smarowania;

Pomiar temperatury roboczej w celu ustalenia, czy płyn smarujący jest zestygły;

2 baterie typu AA;

• Moc baterii – 12 miesięcy.

Elektroniczny cylinder

Cylinder elektroniczny to urządzenie do umieszczania na zamkach drzwi cylindra o profilu europejskim, który zastępuje tradycyjny cylinder kluczowy elektronicznym systemem dostępu za pomocą klawiatury numerycznej, co gwarantuje większą wygodę użytkowania i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Kody od 2 do 8 cyfr;

50 kodów dostępu;

1 Kod administratora, który zarządza wszystkimi innymi kodami;

1 tymczasowy kod użytkownika;

Funkcja podwójnej blokady, która uniemożliwia dostęp wszystkim użytkownikom, z wyjątkiem administratora;

Alarm naruszenia urządzenia

Złącze awaryjne dla baterii 9 V, jeśli baterie główne są wyczerpane;

Wykorzystuje 4 baterie AA;

Moc baterii na 40 000 otwarć lub do 3 lat.

W dniu 29 maja 2009 r. CARFI, SA złożyła wniosek do QREN, pod numerem 7643, w ramach Compete – Programu Operacyjnego na Rzecz Czynników Konkurencyjności i w oparciu o Rozporządzenie dotyczące zarządzania systemem pomocy do badań i rozwoju, który został zatwierdzony 21 września 2009.   Umowa o przyjęciu pomocy została podpisana 30.06.2010.

Projekt powstał z potrzeby usprawnienia, modernizacji i wprowadzenia innowacji w branży w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności, z myślą o zwiększeniu sprzedaży również na rynki zagraniczne.

Wniosek dotyczył inwestycji o wartości 353 536,65 euro, z wartością kwalifikowaną 351 536,65 euro i wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 193 345,16 euro, pomocy podlegającej zwrotowi.

Termin na dokonanie inwestycji upłynął 31 grudnia 2011 r., A inwestycja została zamknięta.

Rokiem postprojektowym był 2014 i przedstawiono załączniki PF zakończenia projektu . Oczekiwana jest decyzja merytoryczna.

 

W dniu 21 stycznia 2011r. CARFI S.A złożyła wniosek do QREN, pod numerem 17529, w ramach Compete – Programu Konkurecyjnego dla Czynników Konkurencyjności i w oparciu o rozporządzenie dotyczące zarządzenia systemem pomocy do badań i rozwoju. Wniosek została przyjęty 19 maja 2011r. Umowę o otzrymaniu dofinansowania podpisano w dniu 15 września 2011r.

Projekt powstał z potrzeby usprawnienia, modernizacji i wprowadzenia innowacji w branży w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności, z myślą o zwiększeniu sprzedaży również na rynki zagraniczne.

Złożono wniosek dotyczący inwestycji o wartości 1 143 027,03 euro, z wartością kwalifikowaną 1 130 527,03 euro i wkładem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 621 789,87 euro, pomocy podlegającej zwrotowi.

Termin na realizację inwestycji upływał 31 grudnia 2012 r., ale złożono wniosek o przedłużenie do 30 września 2013 r. Wniosek został przyjęty.

Złożono wniosek o kolejne przedłużenie do 31 grudnia 2013r. Wniosek został przyjęty i inwestycjia obiegła końca .

Rokiem postprojektowym był 2016 i przedstawiono załączniki PF zakończenia projektu. Oczekiwana jest decyzja merytoryczna.

Bike Box

Bike box jest to innowacyjny bagażnik dla rowerów spacerowych. Bagażnik ten może być zamontowany także w każdym tradycyjnym rowerze. Jego rozmiar pozwala przewozić wszędzie obiekty małych i dużych wymiarów takie jak przenośny komputery, telefony, tablety, torebki, ubrania, zakupy etc.
To więcej niż zwykły bagażnik, Bike Box posiada system zamku elektrycznego napędzany przez RFID, który gwarantuje zewnętrzy dostęp do bagażniku dzięki dołączonej autoryzowanej karcie. System ten jest ładowany poprzez dynamo roweru.
Poza tym innowacyjny system bezpieczeństwa może także naładować baterie innych małych urządzeń elektrycznych jak np. Telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych. Cała niezbędna energia jest dostarczana przez Ciebie poprzez pedałowanie.

  

Szczegóły

Przestronny bagażnik: umożliwia transport przedmiotów o średnej wielkości
Hermetyczne zamknięcie: aby zagwarantować transport odporny na warunki atmosferyczne
Elektroniczne zabezpieczenie: bezpiecznie przechowuje przedmioty w Bike Box
Połączenie USB: można ładować baterie do małych urządzeń elektronicznych
Uniwersalność: możliwe połączenie z dowolnym istniejącym dynamem na rynku

  

W dniu 8 kwietnia 2020r. zweryfikowano decyzję o zamknięciu projektu, w której przekazano informację o przyznaniu nagrody za osiągnięcia w wysokości 172 249,15 euro.
 

W dniu 26 marcu 2011r. CARFI S.A złożyła wniosek do QREN, pod numerem 27007, w ramach Compete – Programu Konkurecyjnego dla Czynników Konkurencyjności i w oparciu o rozporządzenie dotyczące zarządzenia systemem pomocy do badań i rozwoju. Wniosek została przyjęty 15 października 2012r. Umowę o otzrymaniu dofinansowania podpisano w dniu 12 listopada 2012r.

Projekt powstał z potrzeby usprawnienia, modernizacji i wprowadzenia innowacji w branży w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności, z myślą o zwiększeniu sprzedaży również na rynki zagraniczne.

Złożono wniosek dotyczący inwestycji o wartości 1 372 515,27 euro, z wartością kwalifikowaną 1 359 880,27 euro i wkładem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 747 934,15 euro, pomocy podlegającej zwrotowi.

Termin na realizację inwestycji miał upłynąć 31 grudnia 2012r., ale złożono wniosek o przedłużenie do 30 września 2013r. Wniosek został przyjęty i zakończono inwestycję.

Rokiem postprojektowym był 2017 i przedstawiono załączniki PF zakończenia projektu. Oczekiwana jest decyzja merytoryczna.

Scroll to Top