POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Polityka CARFI dotycząca jakości, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz innowacji ma na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych, a także zrównoważony rozwój.
Dążenie do doskonałości wynika ze zgodności produktów i usług, z prowadzenia badań, rozwoju i innowacji oraz z promowania bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich osób zaangażowanych w pracę, zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia. W związku z tym CARFI podejmuje następujące zobowiązania:
Zapewnienie wysokiego poziomu doskonałości produktów i usług, budowanie relacji z klientami, w oparciu o ścisłe przestrzeganie uzgodnionych zobowiązań i wszystkich mających zastosowanie wymagań;
Zmniejszenie kosztów poprzez optymalizację procesu;
Promowanie konsultacji, uczestnictwa, komunikacji i zaangażowania pracowników i podwykonawców w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;
Eliminacja niebezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka, promując ciągłe doskonalenie wydajności Systemu Zarządzania;
Budowanie, utrzymywanie pozycji i zdobytej wiedzy w wyniku naszych działań oraz z relacji z partnerami i klientami, które pozwalają nam zwiększać konkurencyjność;
Promowanie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników. Zachęcanie do inicjatyw i zaangażowania w osiąganie celów dotyczących jakości, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz wprowadzanie nowości poprzez szkolenia i przekazywanie informacji dotyczących norm;
Promowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania urazom i chorobom
, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi, normami, przepisami i obowiązującymi instrukcjami, chroniących urządzenia i wyposażenie oraz zapewniających bezpieczeństwo w stosunku do osób i pojazdów nieupoważnionych;
Utrzymanie systemu zarządzania odpowiedniego dla jego produktów i usług, promującego i doceniającego bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ochronę wiedzy zgodnie z odpowiednimi wdrożonymi odniesieniami normatywnymi.

Ostatnia aktualizacja: 12 luty 2020r.

Scroll to Top