POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w CARFI ma na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych oraz prowadzenie zrównoważonego rozwoju.

Dążenie do najwyższej jakości możliwe jest poprzez zgodność produktów i usług, z uwzględnieniem promocji bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich zaangażowanych w swoją pracę, wraz z zasadami ciągłego udoskalania.

W związku z tym CARFI podejmuje następujące zobowiązania:

  • Zapewnienie wysoki poziom doskonałości produktów i usług, budując relację lojalności z klientami, utrzymywaną przez ścisłe przestrzeganie uzgodnionych zobowiązań i wszystkich obowiązujących wymagań;
  • Obniżenie kosztów poprzez optymalizację procesów;
  • Promowanie konsultacji, uczestnictwa, komunikacji i zaangażowania pracowników i podwykonawców w sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • Wyeliminowanie ryzyka i zagrożeń w pracy ludzi, promowanie ciągłego doskonalenia zarządzania i skutaczności Systemu Zarządzania;
  • Promowanie rozwoju osobistego i zawodowego, zachęcanie do inicjatywy, produktywności i zaangażowania w osiąganie celów w jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez szkolenia, informowanie i zwiększanie świadomości w zakresie przestrzegania standardów;
  • Promowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania urazom i chorobom zawodowym, zapewniając zgodność z wymogami prawnymi, innymi obowiązującymi warunkami, normami, zasadami i instrukcjami, zabezpieczając pomieszczenia i sprzęt oraz zapewniając bezpieczeństwo odnośnie wejścia nieupoważnionym osobom i pojazdom;
  • Utrzymywanie Systemu Zarządzania odpowiedniego dla swoich produktów i usług, promującego i ceniącego bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników oraz ochronę wiedzy zgodnie z odpowiednimi wdrożonymi odniesieniami regulacyjnymi.

Ostatnia aktualizacja: 21 lipiec 2021r.

Scroll to Top