WIADOMOŚCI

8 grudnia 2023 roku CARFI, S. A. została po raz kolejny wyróżniona przez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności tytułem MŚP Lider 2023.

28 czerwca 2023 roku CARFI, S.A. otrzymała SATUS INNOWACYJNOŚCI 2023, wyróżniający firmy, które osiągnęły wysokie standardy w nowatorstwie, solidności finansowej i wynikach ekonomicznych.

Em 31 de dezembro de 2022, a CARFI, S. A. voltou a ser distinguida pelo IAPMEI, PME Líder 2022.

CARFI S. A. została ponownie wyróżniona przezprzez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności, Doskonałość MŚP 2021.

31 grudnia 2021 roku CARFI, S. A. została po raz kolejny wyróżniona przez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności tytułem MŚP Lider 2021.

W dniu 25 listopada 2021r. odbyło się w Bradze 11ste spotkanie Innowacje MŚP, na którym drugi rok z rzędu (2020r. i 2021r.) CARFI S.A. znalazła się w gronie 6 finalistów do Nagroda MŚP Innowacja COTEC-BPI,, która w swojej 17. edycji wyróżniła firmy, odznaczające się kulturą i praktykami zarządzania, prowadzącymi do rentownego wzrostu opartego na wykorzystaniu wiedzy i innowacji.

Kryteria oceny w przypadku nagrody dla MŚP Innowacja COTEC-BPI, opierają się na ocenie innowacyjności, za pomocą „Innovation Scoring” oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Finalistami byli Carfi, Mecalbi, PICadvanced, Solancis, Vieira de Castro i ebanklT, który został zwycięzcą.

W dniu 26 sierpnia 2021r. CARFI S.A. otrzymała STATUS INNOWACYJNOŚCI COTEC 2021, wyróżniający firmy, które w 2020r. osiągnęły wysokie standardy stabilności finansowej i innowacyjności oraz wysokie wyniki ekonomiczne.

W dniu 26 kwietnia 2021r. CARFI S.A. po raz kolejny została wyróżniona przez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności, Doskonałość MŚP 2020.

W dniu 19 października 2020r. CARFI S.A. ponownie została wyróżniona przez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności, Lider MŚP 2020.