WIADOMOŚCI

W dniu 25 listopada 2021r. odbyło się w Bradze 11ste spotkanie Innowacje MŚP, na którym drugi rok z rzędu (2020r. i 2021r.) CARFI S.A. znalazła się w gronie 6 finalistów do Nagrody MŚP Innowacja COTEC-BPI, która w swojej 17stej. edycji wyróżniła firmy odznaczające się kulturą i praktykami zarządzania mającymi na celu zwiększenie rentowności oraz wzrostu opartego na wykorzystaniu wiedzy i innowacji.

Kryteria oceny w przypadku nagrody dla MŚP Innowacja COTEC-BPI, opierają się na ocenie innowacyjności, za pomocą „Innovation Scoring” oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Finalistami byli Carfi, Mecalbi, PICadvanced, Solancis, Vieira de Castro i ebanklT, który został zwycięzcą.

W dniu 26 sierpnia 2021r. CARFI S.A. otrzymała STATUS INNOWACYJNOŚCI COTEC 2021, wyróżniający firmy, które w 2020r. osiągnęły wysokie standardy stabilności finansowej i innowacyjności oraz wysokie wyniki ekonomiczne.

W dniu 26 kwietnia 2021r. CARFI S.A. po raz kolejny została wyróżniona przez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności, Doskonałość MŚP 2020.

W dniu 19 października 2020r. CARFI S.A. ponownie została wyróżniona przez Agencję ds.Konkurencyjności i Innowacyjności, Lider MŚP 2020.