URZĄDZENIA

Carfi wykorzystuje w procesie produkcyjnym roboty zaprogramowane do wykonywania szybkich, znormalizowanych i efektywnych ruchów, które zwiększają i maksymalizują produkcję.

PRODUKCJA SERYJNA

Carfi wykonuje produkucje seryjne na dużą skalę. Optymalizacja procesów produkcyjnych gwarantuje wysoki wynik w powstawaniu produktów. System skomputeryzowanej produkcji do śledzenia wszystkich procesów.

POMIAR I WALIDACJA

Spersonalizowany sprzęt do pomiaru i walidacji, wykorzystujący zaawansowane technologie, które zapewniają maksymalną wydajność i szybszą kontrolę zintegrowanych komponentów w produktach, minimalizując w ten sposób błędy i interwencję człowieka.

WIDZENIE MASZYNOWE

Widzenie maszynowe jest narzędziem używanym w Carfi do kontroli jakości. Dane w formie obrazów rejestrowane są co sekundę i umożliwiają dokładną weryfikację za pomocą środków informatycznych dodanych do najnowocześniejszego oprogramowania. Personalizacja i rozwój urządzeń pozwala nam zagwarantować wysokie standardy jakości.

SITODRUK

Sitodruk lub Sitodruk Jedwabny to technika drukowania stosowana w celu zagwarantowania najlepszej jakości i trwałości drukowania na produktach. Korzystamy z najnowszych technologii, które gwarantują niezawodność i szybkość w realizacji procesu drukowania, a także stosujemy farby o szczególnych właściwościach, korzystniejszych dla środowiska.

TAMPODRUK

Carfi ma szeroką gamę produktów i urządzeń drukujących. Tampodruk to proces umieszczania stempla na produkcie. Technicznie odpowiedni do nieregularnych, wklęsłych lub wypukłych obiektów, aby zawsze zagwarantować dobrą jakość reprodukcji.

GORĄCE STAMPOWANIE

Usługa wytłaczania na gorąco, wykorzystująca najbardziej zaawansowaną technologię, która w krótkim czasie pozwala uzyskać niezrównaną jakość wytłaczania i weryfikacę poprzez odczyt optyczny lub widzenie maszynowe.

Scroll to Top