PORTUGAL 2020 (Wspólnotowe Ramy Wsparcia)

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Centrum – Konkurencyjność i Internacjonalizacja, w dniu 2 maja 2020r., firma Carfi S.A. złożyła kandydatyrę na ogłoszony konkurs noszący nazwę: „Innowacje w produkcji nr 07/SI/2020”. Zaprezentowana kandydatura otrzymała numer 48319 i została przyjęta w dniu 7 stycznia 2021r., zgodnie ze szegółowym regulaminem dotyczącym tego programu. Umowa została podpisana 12 stycznia 2021r.
Projekt ten zrodził się z potrzeby zwiększenia zdolności produkcyjnej dzięki innowacyjnym procesom produkcyjnym, inwestycji w maszyny i formy do tworzenia produktów, większej automatyzacji, innowacji w system gromadzenia danych w czasie rzeczywistym w maszynach autonomizujących procesy z zakresu Przemysłu 4.0, innowacji w procesy, sprzęt, oprogramowanie potrzebne IDI – Dział Rozwoju, w celu poprawy zdolności tworzenia nowych produktów, ponoszenia wydatków marketingowych związanych z nową witryną internetową opartą na gospodarce cyfrowej, przeprowadzania badań rynku w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach międzynarodowych.

Złożona kandydatura dotyczy inwestycji o łącznej wartości 658 208,42 euro, z czego kwota objęta dofinansowaniem to 608 481,76 euro, gdzie wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 152 120,44 euro w postaci bezzwrotnej zachęty.

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Centrum – Konkurencyjność i Internacjonalizacja, w dniu 16 września 2016r. firma Carfi S.A. złożyła kandydatyrę na ogłoszony konkurs noszący nazwę: „Innowacje w produkcji nr 12/SI/2016”. Zaprezentowana kandydatura otrzymała numer 22976. i została przyjęta w dniu 24 marca 2017r., zgodnie ze szegółowym regulaminem dotyczącym tego programu.
Cel złożenia kandydatury zrodził się z potrzeby opracowania i zastosowania nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych, potrzebnych do wzrostu produkcyjności i konkurencyjności w sprzedaży międzynarodowej.
Złożona kandydatura dotyczy inwestycji o łącznej wartości 869.308,83 euro, z czego kwota objęta dofinansowaniem to 854.208,83 euro, gdzie wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 427.104,42 euro, a przewidziana suma niepodlegająca zwrotowi to 213.552,21 euro.
Realizacja predsięwzięcia rozpoczęła się 20 września 2016 r. i miała zakończyć się 15 września 2018r., ale przedłużono wniosek o jej przedłużenie do 15 listopada 2018 r. Przedłożony wniosek został zatwierdzony, ponieważ ostatnia faktura dotycząca przedsięwzięcia została wystawiona 23 października 2018r. Inwestycja została zamknięta Rokiem po zakończeniu przedsięwzięcia jest rok 2020.

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Centrum – Konkurencyjność i Internacjonalizacja, firma Carfi S.A. złożyła kandydatyrę na ogłoszony konkurs noszący nazwę: „QUALIFICAÇÃO DE PME, nº 03/SI/2016” (Usprawnienie działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr. 03/SI/2016). Zaprezentowana kandydatura otrzymała numer 20633 i została przyjęta w dniu 13 lutego 2017r., zgodnie ze szegółowym regulaminem dotyczącym tego programu .

Uczestnictwo w konkursie powstało z konieczności wdrożenia i przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001; także z potrzeby wdrożenia systemów zarządzania magazynami, stanem magazynów, planowania i zarzadzania produkcją oraz sprawnego budżetowania.

Złożona kandydatura dotyczy inwestycji o łącznej wartości 220.207,74 euro, z czego kwota objęta dofinansowaniem to 149.823,06 euro, gdzie przewidziana suma niepodlegająca zwrotowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 67.420,38 euro.

Realizacja wydatków miała rozpocząć się 16 maja 2016 r., ale miała swój początek w dniu 17 maja 2016 r. Termin zakończenia upłynął 30 kwietnia 2018 r. i został dotrzymany. Inwestycja została zamknięta Rokiem po zakończeniu projektu będzie 2019.

Scroll to Top